ÚVOD
ZÁKLADNÍ EVIDENCE
PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE
ZÁMECKÉ KNIHOVNY
KE STAŽENÍ
KONTAKT
ČASTÉ DOTAZY
NOVINKY
ZÁKLADNÍ INFORMACE
úvodní obrazovka

Program CastIS v. 2008 je souhrnné řešení databázové evidence a správy mobiliárních fondů památkových objektů, sbírek, muzeí, galerií, depozitářů a církevních objektů. Vznikl na základě metodiky NPÚ, s ohledem na provozní požadavky správců majetku přímo na objektech.

Program poskytuje základní evidenci předmětů, průběžnou evidenci pohybů předmětů, evidenci stavů předmětů v čase, evidenci zámeckých knihoven, evidence lokací (tzv topologie objektu) a další. Součástí systému je též provázání na digitální zobrazení předmětů a multimediální zpracování identifikace předmětu (rotace předmětů, videosekvence, …).

CastIS v. 2008 dále obsahuje výstup karty přímo do policejního systému SEUD, umožňuje evidenci pomocí čárových kódů, lze jej propojit s evidencí a ochranou pomocí magnetických čipů a je provázán s bezpečnostním systémem DomiNET.

Program CastIS v. 2008 vytváří společnou datovou strukturu pro evidenci historických, sbírkových a uměleckých předmětů a nabízí ji všem významným objektům z výše uvedených oborů. Výsledná společná datová komunikace významně přispěje k účelům badatelským, evidenčním a v případě ztrát a krádeží i účelům identifikačním. Přístup k datům je spravován systémem přístupových oprávnění.